Sale!

สีน้ำเงิน ต้นไม้เทียมสูง28 สำหรับตกแต่งตู้ปลา ต้นไม้พลาสติก ต้นไม้ปลอม #FHT1302

฿185.00 ฿89.00

มีสินค้า

รายละเอียด

==== ขนาดโดยประมาณ : สูง 28ซม. * กว้าง 12 ซม. ====
ต้นไม้เทียม/ต้นไม้พลาสติก ใช้สำหรับตกแต่งตู้ปลา ตกแต่งบ่อน้ำ/บ่อปลา อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา ต้นไม้ใส่ตู้ปลา

ต้นไม้ประดับตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้กุ้ง,ต้นไม้ปลอมจัดสวน,ต้นไม้ปลอมตกแต่งบ่อปลา,ขายต้นไม้ประดับตู้ปลา,จัดตู้ปลาเสริมความรวย,อุปกรณ์แต่งตู้ปลา,ตุ๊กตาแต่งสวน,ตุ๊กตาแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้แต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำ,อุปกรณ์ตกแต่งสัตว์น้ำ, น้ำพุแต่งสวนบ่อน้ำ,ไฟแต่งตู้ปลา,ไฟพร้อมหัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,หัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้ปลา, ต้นไม้ปลอมแต่งสวน,จัดตู้ปลาสวยงาม,จัดตู้ปลากัดน่ารักๆ,ต้นไม้พลาสติกใส่ตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมใส่ตู้ปลา,ตู้ปลาสวยงามจัดต้นไม้เทียม,ต้นไม้พลาสติกตกแต่งบ่อปลา,ต้นไม้ใส่ตู้ปลาต้นใหญ่ๆ,จัดโหลปลาทอง ,หินแก้วหลายสีแต่งตู้ปลา,ขายหินสีสวยๆแต่งตู้ปลา,หินสีหินแก้วราคาถูก,ของแต่งตู้ปลาราคาส่ง,อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาราคาส่ง,จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา,กระถางไม้น้ำ,อุปกรณ์แต่งตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้ปลา,หินประดับตู้เลี้ยงมาริโมะ,หินตกแต่งตู้กุ้ง,หินสีใส่กระถางต้นไม้น้ำ,ตกแต่งกระถางไม้น้ำ,ขายอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา,กระถางต้นไม้เล็ก,กระถางแก้วพร้อมหินตกแต่ง,โหลแก้วเลี้ยงมาริโมะ,ขวดแก้วจิ๋ว,โหลแก้วเล็กปลูกไม้น้ำ,หินแก้วใส่ขวดโหล,หินแก้วประดับโหลแก้ว,ต้นไม้พุ่มใส่ตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแบบพุ่มๆ,ต้นไม้พลาสติกต้นกอหญ้าสวยๆ,ต้นไม้พลาสติกต้นหญ้า,ต้นไม้ตู้ปลาสีเขียวสวยๆ,ต้นหญ้าปลอมต้นใหญ่ๆ,ต้นไม้พลาสติกสำหรับตู้ปลา,ต้นหญ้าปลอมสำหรับบ่อปลา,อุปกรณ์ตู้ปลาต้นหญ้าพลาสติก,ราคาถูกต้นไม้ปลอมใส่บ่อปลา,ต้นไม้เทียมราคาปลีกส่ง

ต้นไม้ประดับตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้กุ้ง,ต้นไม้ปลอมจัดสวน,ต้นไม้ปลอมตกแต่งบ่อปลา,ขายต้นไม้ประดับตู้ปลา,จัดตู้ปลาเสริมความรวย,อุปกรณ์แต่งตู้ปลา,ตุ๊กตาแต่งสวน,ตุ๊กตาแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้แต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำ,อุปกรณ์ตกแต่งสัตว์น้ำ, น้ำพุแต่งสวนบ่อน้ำ,ไฟแต่งตู้ปลา,ไฟพร้อมหัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,หัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้ปลา, ต้นไม้ปลอมแต่งสวน,จัดตู้ปลาสวยงาม,จัดตู้ปลากัดน่ารักๆ,ต้นไม้พลาสติกใส่ตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมใส่ตู้ปลา,ตู้ปลาสวยงามจัดต้นไม้เทียม,ต้นไม้พลาสติกตกแต่งบ่อปลา,ต้นไม้ใส่ตู้ปลาต้นใหญ่ๆ,จัดโหลปลาทอง ,หินแก้วหลายสีแต่งตู้ปลา,ขายหินสีสวยๆแต่งตู้ปลา,หินสีหินแก้วราคาถูก,ของแต่งตู้ปลาราคาส่ง,อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาราคาส่ง,จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา,กระถางไม้น้ำ,อุปกรณ์แต่งตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้ปลา,หินประดับตู้เลี้ยงมาริโมะ,หินตกแต่งตู้กุ้ง,หินสีใส่กระถางต้นไม้น้ำ,ตกแต่งกระถางไม้น้ำ,ขายอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา,กระถางต้นไม้เล็ก,กระถางแก้วพร้อมหินตกแต่ง,โหลแก้วเลี้ยงมาริโมะ,ขวดแก้วจิ๋ว,โหลแก้วเล็กปลูกไม้น้ำ,หินแก้วใส่ขวดโหล,หินแก้วประดับโหลแก้ว,ต้นไม้พุ่มใส่ตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแบบพุ่มๆ,ต้นไม้พลาสติกต้นกอหญ้าสวยๆ,ต้นไม้พลาสติกต้นหญ้า,ต้นไม้ตู้ปลาสีเขียวสวยๆ,ต้นหญ้าปลอมต้นใหญ่ๆ,ต้นไม้พลาสติกสำหรับตู้ปลา,ต้นหญ้าปลอมสำหรับบ่อปลา,อุปกรณ์ตู้ปลาต้นหญ้าพลาสติก,ราคาถูกต้นไม้ปลอมใส่บ่อปลา,ตู้ปลาสวยงามจัดต้นไม้เทียม,ต้นไม้พลาสติกตกแต่งบ่อปลา,ต้นไม้ใส่ตู้ปลาต้นใหญ่ๆ,จัดโหลปลาทอง ,หินแก้วหลายสีแต่งตู้ปลา,ขายหินสีสวยๆแต่งตู้ปลา,หินสีหินแก้วราคาถูก,ต้นไม้เทียมราคาปลีกส่ง

ต้นไม้ประดับตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้กุ้ง,ต้นไม้ปลอมจัดสวน,ต้นไม้ปลอมตกแต่งบ่อปลา,ขายต้นไม้ประดับตู้ปลา,จัดตู้ปลาเสริมความรวย,อุปกรณ์แต่งตู้ปลา,ตุ๊กตาแต่งสวน,ตุ๊กตาแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้แต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำ,อุปกรณ์ตกแต่งสัตว์น้ำ, น้ำพุแต่งสวนบ่อน้ำ,ไฟแต่งตู้ปลา,ไฟพร้อมหัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,หัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้ปลา, ต้นไม้ปลอมแต่งสวน,จัดตู้ปลาสวยงาม,จัดตู้ปลากัดน่ารักๆ,ต้นไม้พลาสติกใส่ตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมใส่ตู้ปลา,ตู้ปลาสวยงามจัดต้นไม้เทียม,ต้นไม้พลาสติกตกแต่งบ่อปลา,ต้นไม้ใส่ตู้ปลาต้นใหญ่ๆ,จัดโหลปลาทอง ,หินแก้วหลายสีแต่งตู้ปลา,ขายหินสีสวยๆแต่งตู้ปลา,หินสีหินแก้วราคาถูก,ของแต่งตู้ปลาราคาส่ง,อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาราคาส่ง,จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา,กระถางไม้น้ำ,อุปกรณ์แต่งตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้ปลา,หินประดับตู้เลี้ยงมาริโมะ,หินตกแต่งตู้กุ้ง,หินสีใส่กระถางต้นไม้น้ำ,ตกแต่งกระถางไม้น้ำ,ขายอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา,กระถางต้นไม้เล็ก,กระถางแก้วพร้อมหินตกแต่ง,โหลแก้วเลี้ยงมาริโมะ,ขวดแก้วจิ๋ว,โหลแก้วเล็กปลูกไม้น้ำ,หินแก้วใส่ขวดโหล,หินแก้วประดับโหลแก้ว,ต้นไม้พุ่มใส่ตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแบบพุ่มๆ,ต้นไม้พลาสติกต้นกอหญ้าสวยๆ,ต้นไม้พลาสติกต้นหญ้า,ต้นไม้ตู้ปลาสีเขียวสวยๆ,ต้นหญ้าปลอมต้นใหญ่ๆ,ต้นไม้พลาสติกสำหรับตู้ปลา,ต้นหญ้าปลอมสำหรับบ่อปลา,อุปกรณ์ตู้ปลาต้นหญ้าพลาสติก,ราคาถูกต้นไม้ปลอมใส่บ่อปลา,ตู้ปลาสวยงามจัดต้นไม้เทียม,ต้นไม้พลาสติกตกแต่งบ่อปลา,ต้นไม้ใส่ตู้ปลาต้นใหญ่ๆ,จัดโหลปลาทอง ,หินแก้วหลายสีแต่งตู้ปลา,ขายหินสีสวยๆแต่งตู้ปลา,หินสีหินแก้วราคาถูก,ต้นไม้เทียมราคาปลีกส่ง

ต้นไม้ประดับตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้กุ้ง,ต้นไม้ปลอมจัดสวน,ต้นไม้ปลอมตกแต่งบ่อปลา,ขายต้นไม้ประดับตู้ปลา,จัดตู้ปลาเสริมความรวย,อุปกรณ์แต่งตู้ปลา,ตุ๊กตาแต่งสวน,ตุ๊กตาแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้แต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำ,อุปกรณ์ตกแต่งสัตว์น้ำ, น้ำพุแต่งสวนบ่อน้ำ,ไฟแต่งตู้ปลา,ไฟพร้อมหัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,หัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้ปลา, ต้นไม้ปลอมแต่งสวน,จัดตู้ปลาสวยงาม,จัดตู้ปลากัดน่ารักๆ,ต้นไม้พลาสติกใส่ตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมใส่ตู้ปลา,ตู้ปลาสวยงามจัดต้นไม้เทียม,ต้นไม้พลาสติกตกแต่งบ่อปลา,ต้นไม้ใส่ตู้ปลาต้นใหญ่ๆ,จัดโหลปลาทอง ,หินแก้วหลายสีแต่งตู้ปลา,ขายหินสีสวยๆแต่งตู้ปลา,หินสีหินแก้วราคาถูก,ของแต่งตู้ปลาราคาส่ง,อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาราคาส่ง,จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา,กระถางไม้น้ำ,อุปกรณ์แต่งตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้ปลา,หินประดับตู้เลี้ยงมาริโมะ,หินตกแต่งตู้กุ้ง,หินสีใส่กระถางต้นไม้น้ำ,ตกแต่งกระถางไม้น้ำ,ขายอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา,กระถางต้นไม้เล็ก,กระถางแก้วพร้อมหินตกแต่ง,โหลแก้วเลี้ยงมาริโมะ,ขวดแก้วจิ๋ว,โหลแก้วเล็กปลูกไม้น้ำ,หินแก้วใส่ขวดโหล,หินแก้วประดับโหลแก้ว,ต้นไม้พุ่มใส่ตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแบบพุ่มๆ,ต้นไม้พลาสติกต้นกอหญ้าสวยๆ,ต้นไม้พลาสติกต้นหญ้า,ต้นไม้ตู้ปลาสีเขียวสวยๆ,ต้นหญ้าปลอมต้นใหญ่ๆ,ต้นไม้พลาสติกสำหรับตู้ปลา,ต้นหญ้าปลอมสำหรับบ่อปลา,อุปกรณ์ตู้ปลาต้นหญ้าพลาสติก,ราคาถูกต้นไม้ปลอมใส่บ่อปลา,ตู้ปลาสวยงามจัดต้นไม้เทียม,ต้นไม้พลาสติกตกแต่งบ่อปลา,ต้นไม้ใส่ตู้ปลาต้นใหญ่ๆ,จัดโหลปลาทอง ,หินแก้วหลายสีแต่งตู้ปลา,ขายหินสีสวยๆแต่งตู้ปลา,หินสีหินแก้วราคาถูก,ต้นไม้เทียมราคาปลีกส่ง

ต้นไม้ประดับตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้กุ้ง,ต้นไม้ปลอมจัดสวน,ต้นไม้ปลอมตกแต่งบ่อปลา,ขายต้นไม้ประดับตู้ปลา,จัดตู้ปลาเสริมความรวย,อุปกรณ์แต่งตู้ปลา,ตุ๊กตาแต่งสวน,ตุ๊กตาแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้แต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำ,อุปกรณ์ตกแต่งสัตว์น้ำ, น้ำพุแต่งสวนบ่อน้ำ,ไฟแต่งตู้ปลา,ไฟพร้อมหัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,หัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้ปลา, ต้นไม้ปลอมแต่งสวน,จัดตู้ปลาสวยงาม,จัดตู้ปลากัดน่ารักๆ,ต้นไม้พลาสติกใส่ตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมใส่ตู้ปลา,ตู้ปลาสวยงามจัดต้นไม้เทียม,ต้นไม้พลาสติกตกแต่งบ่อปลา,ต้นไม้ใส่ตู้ปลาต้นใหญ่ๆ,จัดโหลปลาทอง ,หินแก้วหลายสีแต่งตู้ปลา,ขายหินสีสวยๆแต่งตู้ปลา,หินสีหินแก้วราคาถูก,ของแต่งตู้ปลาราคาส่ง,อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาราคาส่ง,จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา,กระถางไม้น้ำ,อุปกรณ์แต่งตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้ปลา,หินประดับตู้เลี้ยงมาริโมะ,หินตกแต่งตู้กุ้ง,หินสีใส่กระถางต้นไม้น้ำ,ตกแต่งกระถางไม้น้ำ,ขายอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา,กระถางต้นไม้เล็ก,กระถางแก้วพร้อมหินตกแต่ง,โหลแก้วเลี้ยงมาริโมะ,ขวดแก้วจิ๋ว,โหลแก้วเล็กปลูกไม้น้ำ,หินแก้วใส่ขวดโหล,หินแก้วประดับโหลแก้ว,ต้นไม้พุ่มใส่ตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแบบพุ่มๆ,ต้นไม้พลาสติกต้นกอหญ้าสวยๆ,ต้นไม้พลาสติกต้นหญ้า,ต้นไม้ตู้ปลาสีเขียวสวยๆ,ต้นหญ้าปลอมต้นใหญ่ๆ,ต้นไม้พลาสติกสำหรับตู้ปลา,ต้นหญ้าปลอมสำหรับบ่อปลา,อุปกรณ์ตู้ปลาต้นหญ้าพลาสติก,ราคาถูกต้นไม้ปลอมใส่บ่อปลา,ตู้ปลาสวยงามจัดต้นไม้เทียม,ต้นไม้พลาสติกตกแต่งบ่อปลา,ต้นไม้ใส่ตู้ปลาต้นใหญ่ๆ,จัดโหลปลาทอง ,หินแก้วหลายสีแต่งตู้ปลา,ขายหินสีสวยๆแต่งตู้ปลา,หินสีหินแก้วราคาถูก,ต้นไม้เทียมราคาปลีกส่ง

FH-FHT1002 ต้นไม้เทียมประดับตู้ปลา ต้นใบสูง40 สีม่วง

กระถางต้นไม้ตัวการ์ตูนแต่งสวน,โฟมกันเด็กกระแทก,กระถางต้นไม้โซล่าเซลล์,คิ้วกันกระแทกประตู,ไฟฉายโซล่าเซลล์,จัดตู้ปลาเสริมความรวย,ชุดกระถางดอกไม้พร้อมที่วางแต่งบ้าน,พลาสติกกันแมลงเข้า,กล่องใส่สายไฟ,คิ้วกันขอบประตู,อุปกรณ์รัดสายไฟ,ที่แขวนเข็มขัด,ไม้แขวนเข็มขัด,อุปกรณ์แต่งตู้ปลา,ตุ๊กตาแต่งสวน,ตุ๊กตาแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้แต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำ,กระถางต้นไม้แต่งสวน,หัวเข็มขัดแม่เหล็ก,ต้นไม้เซรามิกแต่งสวน,สายไฟประดับแต่งบ้านโซล่าเซลล์,อุปกรณ์ตกแต่งสัตว์น้ำ,อุปกรณ์เจาะเข็มจัด,คีมเจาะเข็มขัด,ไม้แขวนผ้า,เรซิ่นกระถางต้นไม้แต่งสวน,ตระกร้าตากผ้าไหมพรม,ขอบกันประตูกันฝุ่น,น้ำพุแต่งสวนบ่อน้ำ,ไฟแต่งตู้ปลา,ไฟพร้อมหัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,พวงกุญแจไขควงจิ๋ว,ห่วงเหล็กกลม,หัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,ชุดตอกหนัง,แท่นตอกหนัง,สายห้อยโทรศัพท์,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้ปลา,พู่ห้อยกำมะหยี่,สติ๊กเกอร์กันแสงติดกระจก,คีมเจาะหนัง,ต้นไม้ปลอมแต่งสวน,โมบายดักฝัน,ตุ๊กตากระดิ่งแขวน,กระถางดอกไม้เซรามิก,กระถางดอกไม้นกฮูกแต่งคอนโด,ตุ๊กตาแต่งสวนตัวการ์ตูน,แถบยางกันแมลง,ตุ๊กตาวางแผ่นตาแต่งบ้าน,กระถางต้นไม้ตัวการ์ตูนตกแต่งบ้าน,กระดิ่งโมบายลมแต่งบ้าน,สายรัดเก็บสายไฟ,แผ่นกันแมลง,โฟมยางกันกระแทกแบบลอน,ยางกันชนกันกระแทกเอนกประสงค์,โฟมยางติดขอบโต๊ะกันกระแทก,คิ้วกันฝุ่นประตู,ที่กันประตูกันแมลง,เทปตีนตุ๊กแก,ตุ๊กตาเรซิ่นแต่งตู้ปลา,เทปรัดสายไฟ,โฟมยางกันกระแทก,โฟมหุ้มเสากันกระแทกสินค้าประดับตกแต่งตู้ปลา บ่อปลา สนใจดูเพิ่มเติม กดที่นี่

กระถางต้นไม้ตัวการ์ตูนแต่งสวน,โฟมกันเด็กกระแทก,กระถางต้นไม้โซล่าเซลล์,คิ้วกันกระแทกประตู,ไฟฉายโซล่าเซลล์,จัดตู้ปลาเสริมความรวย,ชุดกระถางดอกไม้พร้อมที่วางแต่งบ้าน,พลาสติกกันแมลงเข้า,กล่องใส่สายไฟ,คิ้วกันขอบประตู,อุปกรณ์รัดสายไฟ,ที่แขวนเข็มขัด,ไม้แขวนเข็มขัด,อุปกรณ์แต่งตู้ปลา,ตุ๊กตาแต่งสวน,ตุ๊กตาแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้แต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำ,กระถางต้นไม้แต่งสวน,หัวเข็มขัดแม่เหล็ก,ต้นไม้เซรามิกแต่งสวน,สายไฟประดับแต่งบ้านโซล่าเซลล์,อุปกรณ์ตกแต่งสัตว์น้ำ,อุปกรณ์เจาะเข็มจัด,คีมเจาะเข็มขัด,ไม้แขวนผ้า,เรซิ่นกระถางต้นไม้แต่งสวน,ตระกร้าตากผ้าไหมพรม,ขอบกันประตูกันฝุ่น,น้ำพุแต่งสวนบ่อน้ำ,ไฟแต่งตู้ปลา,ไฟพร้อมหัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,พวงกุญแจไขควงจิ๋ว,ห่วงเหล็กกลม,หัวเติมอากาศแต่งตู้ปลา,ชุดตอกหนัง,แท่นตอกหนัง,สายห้อยโทรศัพท์,ต้นไม้ปลอมแต่งตู้ปลา,พู่ห้อยกำมะหยี่,สติ๊กเกอร์กันแสงติดกระจก,คีมเจาะหนัง,ต้นไม้ปลอมแต่งสวน,โมบายดักฝัน,ตุ๊กตากระดิ่งแขวน,กระถางดอกไม้เซรามิก,กระถางดอกไม้นกฮูกแต่งคอนโด,ตุ๊กตาแต่งสวนตัวการ์ตูน,แถบยางกันแมลง,ตุ๊กตาวางแผ่นตาแต่งบ้าน,กระถางต้นไม้ตัวการ์ตูนตกแต่งบ้าน,กระดิ่งโมบายลมแต่งบ้าน,สายรัดเก็บสายไฟ,แผ่นกันแมลง,โฟมยางกันกระแทกแบบลอน,ยางกันชนกันกระแทกเอนกประสงค์,โฟมยางติดขอบโต๊ะกันกระแทก,คิ้วกันฝุ่นประตู,ที่กันประตูกันแมลง,เทปตีนตุ๊กแก,ตุ๊กตาเรซิ่นแต่งตู้ปลา,เทปรัดสายไฟ,โฟมยางกันกระแทก,โฟมหุ้มเสากันกระแทก

ชุดต้นไม้ตู้ปลา,ต้นไม้ปลอมแบบพุ่มกว้างๆ,ตกแต่งตู้ปลาบ่อน้ำบ่อปลา,ขายอุปกรณ์ตกแต่งตู้สัตว์น้ำ,ของประดับตู้กุ้งสวยงาม,หินรองตู้สวยๆ,หัวพ่นอากาศตู้กุ้ง,ต้นไม้ตกแต่งตู้ปลา,ต้นไม้ใส่ตู้ปลาทรงสูง,ต้นไม้พลาสติกสีเขียว,ต้นไม้ปลอมสีม่วง,ต้นไม้ประดับตู้ปลาทอง,จัดตู้ปลาสวยงามต้นไม้ทรงสูง,ประดับโหลปลาต้นไม้เทียม,ต้นไม้พีวีซีใส่ตู้ปลาสวยงาม,ต้นสาหร่ายปลอมใส่ตู้ปลา,ตกแต่งตู้ปลาไม้น้ำ

Additional information

น้ำหนัก 0.50 kg